Termeni și condiții

Termeni și condiții
La autentificare și prin folosirea acestui website, numit în continuare Site, D-voastră acceptați termenii și condițiile de mai jos, motiv pentru care vă rugam să le citiți cu atenție!
Prezentul termeni și condiții a fost creat pentru Clienții noștrii – persoane juridice cu care avem prestabilit o relație contractuală, născută dintr-un Contract comercial de vânzare-cumpărare, scopul achiziționării produselor S.C. MENDOLA PRO S.R.L. fiind acela de revânzare și desfacere a acestora cu amănuntul în propriile magazine și/sau pe piețele de desfacere a Clientului.
Vânzarea prin intermediul prezentului Site nu este destinat persoanelor fizice!
Persoanele fizice care doresc să achizitioneze produsele S.C MENDOLA PRO S.R.L., sunt rugați să acceseze magazinul virtual www.nobilacasa.com.

I. Datele de identificare ale Societății:

S.C. MENDOLA PRO S.R.L., persoană juridică română, legal constituită conform prevederilor legale române, cu sediul în Apahida, str. Libertății, nr. 21, jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/1215/2006, având Codul Unic de Înregistrare: 18560000, atribut fiscal RO, cont bancar RO29 RZBR 0000 0600 0809 4036, deschis la Banca Raiffeisen Bank, suc. Cluj – Napoca, în calitate de distribuitor în domeniul produselor decorative pentru interior, numit în continuare Societate.

S.C. MENDOLA PRO S.R.L. comercializează următoarele grupuri de produse: arta mesei, bucătărie, living, wellness, dormitor, textile decorative, decorațiuni sezonale, cadouri, enumerarea nefiind limitată la aceste produse.
S.C. MENDOLA PRO S.R.L. își rezervă dreptul de a opri în orice moment comercializarea oricăreia dintre categoriile de produse anterior enumerate sau de a începe comercializarea unor noi categorii de produse, fără a fi obligat să informeze Clientul cu privire la acest lucru.

II. Definiții:

Client: reprezintă persoana juridică cu care Societatea are prestabilită o relație contractuală, născută dintr-un Contract comercial de vânzare-cumpărare, care accesează Site-ul în scopuri profesionale și care a acceptat Conditiile de Utilizare ale prezentului Site, îndeplinind în acest sens toate cerințele procesului de înregistrare și autentificare, inițiând și finalizând o Comandă.
Utilizare abuzivă: reprezintă utilizarea Site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii Societății și/sau mărcii MENDOLA, NOBILA CASA, mărci înregistrate a S.C. MENDOLA PRO S.R.L.
Comandă: reprezintă un document electronic, generat ca urmare a accesării Site-ului de către Client, ce intervine ca formă de comunicare între Societate și Client, prin selectarea de produse de către Client din cadrul celor comercializate de către Societate.

III. Condiții de utilizare

Clienții acestui Site sunt rugați să citească cu atenție termenii și condițiile de utilizare expuse mai jos:
Prezentul “Termeni și conditii” sunt prevederi minimale aplicabile, utilizarea Site-ului supunîndu-se de drept prevederilor generale ale legislației în vigoare.
Termenii și condițiile de utilizare pot fi modificate oricând de către Societate, prin actualizarea prezentului Site, aceste modificări devenind obligatorii cu efect imediat pentru toți Clienții.
Prin accesarea Site-ului Clienții consimt să respecte termenii și condițiile prezentate în continuare precum și legislația aplicabilă.

IV. Derularea operațiunilor de vânzare prin Site

Contractul
Prin lansarea unei Comenzi pe Site, Clientul este de acord cu forma de comunicare (e-mail) prin care Societatea își derulează operațiunile pe Site. În cazul comenzilor lansate verbal, Societatea nu poate accepta reclamații sau plângeri de nelivrare sau livrare greșită.
Dacă Societatea confirmă executarea unei Comenzi, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea Comenzii de către Societate se consideră finalizată atunci când există o confirmare electronică (e-mail) din partea Societății către Client, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia din urmă.
Societatea nu consideră în nici un moment o Comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.
Așadar, Contractul intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Societate.
Termenul de livrare și condițiile de livrare a produselor care nu se află la data lansării comenzii în stoc se stabilește pentru fiecare Client în parte în baza Contractului comercial de vânzare-cumpărare.
Etapele procedurii lansării unei comenzi pe Site sunt distinct prezentate în link-ul Cum comand?
Prevederile prezentei termeni și condiții generale coroborate cu prevederile Contractului comercial de vânzare-cumpărare vor sta la baza comenzilor lansate și confirmate.
Obiectul Comenzii
Obiectul Comenzii îl constituie produsul/produsele Societății cu privire la care Clientul și-a exprimat opțiunea de a le cumpăra, prin generarea unei Comenzi pe Site confirmată de către Societate. Produsul/produsele are/au caracteristicile menționate de către Societate pe Site.
Societatea depune eforturi pentru menținerea corectitudinii informațiilor/imaginilor expuse pe Site. Cu toate acestea, având în vedere posibile erori cu privire la aceste informații, Societatea precizează că imaginea produselor au caracter informativ, iar produsele livrate pot diferi de imagini în orice mod, datorită modificării caracteristicilor, design-ului de către Producător fără notificare prealabilă din partea acestuia. De asemenea, unele caracteristici ale produselor prezentate pe Site, pot fi modificate de către Societate fără preaviz sau pot conține erori de operare.
De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, uneori descrierile produselor pot fi incomplete, însă Societatea face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante.
Promoțiile/ofertele prezentate pe Site sunt valabile în limita stocului disponibil. Promoțiile, acțiunile și reducerile acordate de către Societate nu pot fi combinate, cu excepția cazului în care acestea sunt anunțate în mod explicit. Reduceri suplimentare la prețuri promoționale nu mai pot fi acordate. În cazul în care mai multe promoții s-ar aplica pentru o comandă, Clientul va putea alege oferta cea mai bună, informând Societatea asupra variantei alese. În cazul în care Clientul nu indică varianta aleasă, S.C. MENDOLA PRO S.R.L. își rezervă dreptul de a alege discount-ul aplicabil în locul Clientului.
Prețul produselor. Valoarea comenzii.
Prețul produsului/produselor sunt cele menționate pe Site. Societatea își rezervă dreptul de a stabili față de fiecare Client al său un preț special pentru produse, diferit de cel mentionat pe Site. Prețul produselor poate fi modificat de către Societate, în orice moment, Clientul fiind informat în acest sens conform celor prevăzute în Contractul comercial de vânzare-cumpărare.
Pentru a fi aplicabil, prețul produsului trebuie să fie sincer și serios. Astfel, Societatea atenționează asupra faptului că există cazuri când, ca urmare a unor disfuncționalități ale Site-ului sau erori, prețul afișat pe Site poate să nu fie cel real. În aceste cazuri, Societatea va informa Clientul asupra prețului corect.
Prețul NU include TVA.
Metode de livrare și plată
Livrarea
Produsul/produsele vor putea fi ridicate de către Client de la depozitul S.C. MENDOLA PRO S.R.L., situat în Apahida, str. Libertății, nr. 21, jud. Cluj sau vor putea fi livrate Clientului, fie de către Societate, fie prin intermediul serviciului de curierat rapid GLS – General Logistics Systems. Costul transportului efectuat de către societatea de curierat este prestabilit, fiind cel practicat de către acesta. Cuantumul acestuia va fi indicat de către Societate Clientului în momentul confirmării comenzii. Societatea își rezervă dreptul de a modifica cuantumul costului de transport în funcție de valoarea comenzii lansate de către Client.
Modalitățile, condițiile și termenele concrete de preluare, respectiv livrare produs/produse sunt stabilite în cazul fiecărui Client în parte în Contractul comercial de vânzare-cumpărare.
Vă rugăm să țineți cont de faptul că Societatea de curierat rapid livrează coletele conținând produsele Comandate de către D-voastră între orele 10:00 și 15:00, de aceea vă rugăm să ne indicați o adresă de livrare unde puteți fi găsit în acest interval de timp! În cazul în care Clientul nu se află la adresa de livrare în momentul livrării, agentul de curierat rapid lasă o înștiințare la acea adresă. Pe înștiințare va apărea numărul coletului și numărul de telefon al GLS. Clientul are la dispoziție 5 zile lucrătoare pentru a conveni cu Societatea de curierat rapid asupra unei alte zi pentru livrare. Dacă acest lucru nu se realizează, agentul de curierat rapid returnează coletul Societății. Dacă Clientul nu se află la adresa de livrare și agentul de curierat rapid nu poate lăsa nici o înștiințare, acesta va încerca livrarea și în următoarea zi de lucru. Dacă livrarea eșuează și a doua oară, Societatea de curierat rapid returnează coletul Societății.
În afarî de cazul în care este agreat de Societate și Client diferit, Societatea se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate produselor Comandate de către Clienți în momentul predării acestora către reprezentantul Clientului sau serviciul de curierat rapid.
Societatea va asigura ambalarea corespunzătoare a bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare (factura fiscală, acte care conform legislației în vigoare însoțesc produsul/produsele) la Client.
Societatea va efectua livrarea produselor doar pe teritoriul României.
Modalitatea de plată
Modalitatea în care plata produselor comandate de către Client se va realiza față de Societate se va stabili pentru fiecare caz în parte prin Contractul comercial de vânzare-cumpărare. (plata în numerar, prin CEC, bilet la ordin cu scadență la zi, avalizat în nume propriu, plata la curier prin serviciul ramburs).
Plata la curier: plata produsului se face după preluarea coletului de către Client. Plata se va face direct către firma de curierat pe bază de chitanță. Societatea atenționează Clienții că în cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Societate să permită Clientului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării contravalorii acestora.

Politica de returnare
În cazul în care există diferenţe cantitative constatate la momentul predării – preluării produselor, se va întocmi un proces verbal de constatare, proces-verbal care va fi semnat de reprezentanții ambelor părți.
Reclamațiile Clientului cu privire la necorespunderea calitativă/cantitativă a produsului/produselor livrate trebuie făcută într-un termen de maximum 24 de ore de la livrare, în scris și trimise prin fax Societății. Returnarea mărfurilor necorespunzătoare calitativ/cantitativ de către Client va fi realizată în același termen de 24 de ore de la data livrării. Societatea își rezervă dreptul de a nu accepta returnarea produsului/produselor a căror defecțiune provine din manipularea lor greșită, ori datorită finisării și confecționării lor.
Societatea nu răspunde pentru produsul/produsele reclamate cu lipsuri cantitative, deficiente calitative dacă acestea au fost revândute sau introduse în lucrări, ulterior recepției și/sau nu au fost respectate prescripțiile de utilizare precizate de către Societate.
Societatea va soluționa reclamația Clientului, după primirea și verificarea produselor returnate, iar în cazul în care consideră reclamația Clientului întemeiată, va înlocui produsul/produsele defecte în termen de 72 de ore de la data constatării neconformității.
În cazul produselor vândute de Societate, instrucțiunile de întrebuințare sunt indicate cu pictograme internaționale. Societatea nu-și asumă răspunderea cu privire la prejudiciile cauzate Clienților datorate nerespectării instrucțiunilor de folosire.
Termene de livrare
Societatea va livra produsele în cadrul termenelor menționate în Contractul comercial de vânzare-cumpărare.
În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare, Societatea va anunța Clientul cu privire la termenul estimat de finalizare a livrării.
În cazul în care Societatea primește informații eronate legate de livrarea produselor, Societatea poate refuza onorarea livrării, fără ca acest lucru să se considere o încălcare a Contractului, sau poate stabili un nou termen de onorare a Comenzii.
Politica de confidențialitate
Societatea prelucrează date cu caracter personal prin culegerea de la Clienți a datelor personale necesare executării Contractului și se obligă să respecte dispozițiile Legii nr. 677/ 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Datele obținute de către Societate vor fi stocate în baza Sa de date, iar Societatea va lua toate măsurile pentru protecția lor împotriva distrugerilor accidentale sau folosirii ilegale.
Pentru executarea Contractului, Societatea va transmite datele cu caracter personal culese de la Clienți către firma de curierat care va livra produsele precum și către unitățile bancare prin care vor fi procesate plățile on-line, aceste transmiteri de date nefiind considerate încălcări ale prevederilor Legii nr. 677/2001.
Răspunderea Societății
Societatea nu poate fi făcută raspunzatoare pentru nici o pierdere suferită de către Client în situația în care aceasta respectă prevederile prezentei termeni și condiții și a Contractului comercial de vânzare-cumpărare.
Societatea nu poate fi trasă la răspundere pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării Site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri de pe Site.
Societatea nu este responsabilă pentru daunele directe și/sau indirecte de orice fel pe care Clientul sau oricare terță parte o poate suferi în baza prezentei termeni și condiții pentru situația în care își îndeplinește toate obligațiile rezultate din acesta. Societatea nu poate fi trasă la răspundere pentru daune directe și/sau indirecte care rezultă din utilizarea produselor după livrare și în special pentru pierderea acestora după livrare.
Reclamațiile privind deficiențele produsului/produselor achiziționate pot fi făcute la următoarea adresă de e-mail: comercial@mendolapro.ro
Forță majoră
Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea/executarea cu întârziere/executarea necorespunzătoare a obligațiilor sale, dacă o astfel de executare/neexecutare se datorează unui eveniment de forță majoră, așa cum este acesta reglementat de legislația în vigoare.
Legea aplicabilă – jurisdicția
Prezentul termeni și condiții, precum și Contractul sunt supuse legii române. Eventualele litigii apărute între Societate și Client se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi de competența instanțelor judecătorești din Cluj-Napoca.
Drepturi de proprietate intelectuală
Toate materialele integrate în acest Site sunt proprietatea intelectuală exclusivă a Societății. Aceste materiale nu pot fi copiate sau reproduse. Totuși, paginile complete ale Site-ului pot fi tipărite dacă sunt destinate a fi folosite în scop strict personal.
Fără a trece cu vederea aplicabilitatea generală a celor anterior menționate, Societatea poate oferi ocazional oportunitatea de a descărca imagini de fundal, economizoare de ecran sau alte programe utilitare din Site.
Prelucrarea datelor cu caracter personal
S.C. MENDOLA PRO S.R.L. este operator de date cu caracter personal, fiind înregistrat sub nr. 10695. S.C. MENDOLA PRO S.R.L. va reține datele D-voastră cu caracter personal și le va folosi numai în scopul de reclama, marketing și publicitate, precum și în scopul informării Clienților asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului și a ofertelor acestuia.
Prin date cu caracter personal se înteleg orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.
Societatea înregistrează numai informațiile cu caracter personal oferite voluntar de către Clienți.
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Societatea are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează Clienții.
Societatea respectă dreptul la confidențialitate a datelor fiecărei persoane care accesează Site-ul.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, S.C. MENDOLA PRO S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este cea de reclamă, marketing și publicitate. Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare Societății pentru a informa clienții noștri cu privire la situația contului lor de pe mendolapro.ro, cu privire la evoluția și starea comenzilor lor, precum și la evaluarea produselor și serviciilor oferite. Societatea poate notifica clienții săi cu privire la ofertele sale curente prin newsletterul săptămânal, putând trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale. Clientul acceptă să primească de la Societate mesaje de informare sau comerciale (oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing privind activitatea Societății și a terților care fac parte din Grupul de Firme al Societății) la adresele de e-mail comunicate Societății.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Societate şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: partenerii contractuali ai Societății, precum și alte companii din același grup cu Societatea.
Prin înscrierea pe Site/efectuarea unei Comenzi și completarea datelor personale în formularele de înscriere, Clienții declară că sunt de acord ca datele lor personale să fie incluse în baza de date a Societății și își dau acordul expres și neechivoc ca toate datele lor personale să fie stocate și utilizate pentru:
activități de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing privind activitatea Societății și a terților cu care Societatea are relații de orice natură) la adresele de e-mail comunicate Societății,
participarea la concursuri, promoții;
transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbări în Site, administrare, etc);
statistici interne necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite și imaginii Site-ului și pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promoții, funcționalități și alte servicii noi.
Conform Legii nr. 677/2001, Clienții beneficiază de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), intervenție (art. 14), opoziție (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și de a se adresa justiției (art. 18). Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, orice persoană se poate adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată și trimisă la următoarea adresă: S.C. MENDOLA PRO S.R.L., Apahida, str. Libertății, nr. 21, jud. Cluj.
Altele
Dispozițiile prezentului termeni și condiții sunt aplicabile împreună cu dispozițiile Contractului comercial de vânzare-cumpărare încheiat de către Client cu Societatea.
Prevederile prezentului termeni și condiții au prioritate față de cele stipulate în Contractul comercial de vânzare-cumpărare.
Prevederile cu privire la aspectele care nu sunt incluse sau reglementate în mod special în prezentul termeni și condiții, vor fi guvernate de prevederile Contractului comercial de vânzare-cumpărare.

Vă mulțumim pentru faptul că ați ales să fiți clienții noștrii!

Apahida, S.C. MENDOLA PRO S.R.L.
Data: 1 noiembrie 2012